Бетонов възел Диви Ес Бетон гр. Каварна

Вече повече от 10 години бетонов възел Диви Ес Бетон, гр. Каварна, произвежда и доставя първокачествени бетонови разтвори на своите клиенти в Каварна, Шабла, Крапец, Дуранкулак и региона. Зад гърба си фирмата има обслужени и изпълнени десетки различни обекти –  жилищни и офис сгради, частни домове, инфраструктурни проекти, постаменти за ветрогенератори. Водещи принципи в нашата работа са качеството и коректното отношение към клиента. 

Сертифициран бетон

Бетоновият център разполага с всички необходими сертификати за своето производство и предоставя декларация за съответствие.

Гаранция за качество

Бетонов възел Диви Ес Бетон разполага със собствена лабораторна станция, където се вземат проби от всяка партида произведен бетон.

Коректно отношение

Много от нашите клиенти ни се доверяват отново години наред, защото знаят, че могат да разчитат на нас. Ценим доверието и коректносттa.

Стъпете на здрава основа с доверен партньор

Предлагани услуги

Бетонова смес

Производство на бетонови смеси

Бетонов възел Диви Ес Бетон, гр. Каварна, произвежда различни видове висококачествен бетон. Капацитетът на възела е 500 м3 на ден. В бетоновите смеси ние влагаме само първокласни инертни материали и цимент, за да може готовият бетон да отговаря на всички предвидени изисквания и стандарти.

Бетонобъркачка за транспорт на готови бетонови смеси

Транспорт на бетонови смеси

Диви Ес Бетон разполага с необходимия машинен и автопарк, за да транспортира готовият бетон до Вашия строителен обект. Доставяме бетон в гр. Каварна и региона. Бетоновозите ни са от реномирани марки и преминават постоянен технически контрол, за да са винаги в изправност.

Бетон помпи на DVS Beton

Услуги с бетон помпа

Осигуряваме транспортиране и полагане на готов бетон със специализирани машини – миксер помпи с височина 24 и 28 метра, бетон помпа 36 метра. Предстои разширяване на автомобилния парк и с бетон помпи с по-голяма височина – до 50 метра. 

Арматурни заготовки

Заедно с нашия дългогодишен партньор „Андреев Строй“ ООД предлагаме арматура и арматурни заготовки по задание на клиента. Арматурният двор предлага плътни профили, арматурна мрежа, тел и др. Разполага със собствен транспорт за доставка на готовата арматура до строителния обект.

Характеристики на бетона

В бетонов възел Диви Ес Бетон, гр Каварна, се произведждат качествени бетонови разтвори със различни характериситки и съгласно международните стандарти за съответния вид. Центърът притежава Сертификат за съответствие, издаден на основание Наредба № РД 02-20-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) за всички марки и видове бетон, които произвежда. Готовата продукция отговаря на стандартите БДС EN 206:2013+А1:2016 и БДС EN 206:2013+А1:2016/NA:2017

Според правилата за класификация на бетона, бетонов център Диви Ес Бетон прозвежда и доставя широка гама готови бетонови смеси и цименто-пясъчни разтвори – различни класове бетон според якост на натиск, мразоустойчив, водонепропусклив, сулфатоустойчив бетон, армиран бетон, както и дребнозърнест бетон (бетонови замазки). 
Правилният клас бетон се избира в зависимост от вида на строителната конструкция, предвиденото натоварване и влиянието на външни фактори като климатични условия, влага и др.  

Състав на бетона

Качеството на бетоновите разтвори зависи не само от технологията на производство, но най-вече от влаганите в готовите смеси материали. В бетонов възел Диви Ес Бетон, гр. Каварна, работим само с изпитани сухи строителни смеси и инертни материали на доказани проиводители: 

  • Различни видове цимент, производство на Девня Цимент АД ( Devnya Cement JSC)
  • Трошен камък от кариерите Сини вир, Кралево, Ветрино
  • Речен пясък от кариери Поларис, Пожарево, Садово
  • Немски бетонови добавки на фирма Ha-Be Betonchemie GmbH
години опит
+
доволни клиенти
+
куб.м. готов бетон

Свържете се с нас